Życzenia Wielkanocne

10-04-2020

czytaj więcej ...

Apel do klientów w związku z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem

31-03-2020

W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych, zwracamy się do naszych wykonawców, dostawców i klientów:

wykonujących usługi lub dostawy na terenie Ran-Dickmar lub dla których Ran-Dickmar wykonuje usługi na ich terenie, o niezwłoczne powiadamianie Spółki o stwierdzonych podejrzeniach zarażenia koronawirusem wśród pracowników.

Jeżeli zagrożenie, o którym mowa utrudnia realizację zamówień – prosimy o bieżące informowanie Spółki.

Informację należy niezwłocznie przekazać:

na adres ran-dickmar@ran-dickmar.com.pl oraz na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie Ran-Dickmar Sp. z o.o.

Jednocześnie apelujemy o ograniczenie do minimum fizycznych kontaktów z pracownikami Ran-Dickmar Sp. z o.o. - zalecany sposób porozumiewania się - elektroniczny i telefoniczny.

czytaj więcej ...

Życzenia Bożonarodzeniowe

19-12-2019

czytaj więcej ...

Zmiany w ewidencji odpadów

05-11-2019

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie nowe regulacje ustawy o odpadach, w zakresie ewidencji odpadów. Zmiany dotyczą zwłaszcza sposobu wystawiania oraz obrotu KPO jak również, na ich podstawie prowadzonej ewidencji odpadów. Od nowego roku, wszelkie czynności w zakresie KPO (Kart Przekazania Odpadów), będą możliwe do przeprowadzenia tylko i wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem specjalnej platformy BDO. Oznacza to, że każdy odbiór odpadów musi zostać poprzedzony wystawieniem KPO przy pomocy indywidualnego konta przedsiębiorcy.

Przypominamy, że każdy wytwórca odpadów, który musi prowadzić ewidencję odpadów, zobligowany jest do rejestracji oraz posiadania stosownego numeru rejestrowego w systemie BDO.

Po 1 stycznia 2020 roku podmioty nieposiadające takiego numeru, formalnie nie będą mogły przekazać do zagospodarowania żadnego z wytworzonych przez siebie odpadów.

 

czytaj więcej ...

Odbiory filtrów olejowych i paliwowych – 16 01 07*

21-08-2019

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wybuchem pożaru u naszego kooperanta, zniszczeniu uległa jedyna w Polsce, profesjonalna instalacja do recyklingu odpadów filtrów olejowych i paliwowych.

W związku z powyższym, zostaliśmy zmuszeni do przekierowania zagospodarowania powyższych odpadów na inne, alternatywne instalacje. Obecnie dostępne na rynku instalacje, w których wzmiankowane odpady mogą być unieszkodliwione pracują tylko i wyłącznie w technologii termicznego spalania, co ma zasadniczy wpływ na jednostkowe koszty odbioru unieszkodliwianych odpadów.

Dlatego też, odbiory odpadów filtrów olejowych i paliwowych (kod 16 01 07*) na dotychczasowych warunkach są niemożliwe i zostały wstrzymane.

W związku z zaistniałą na rynku sytuacją, bardzo prosimy wszystkich Klientów o pilny kontakt, celem potwierdzenia nowych, bieżących warunków handlowych, związanych z odbiorem odpadów o kodzie: 16 01 07* – filtry olejowe.

 

Zarząd Ran-Dickmar Sp. z o.o.

czytaj więcej ...

Życzenia Świąteczne

20-12-2018

czytaj więcej ...

Baza BDO

18-06-2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 24.02.2018 r. został uruchomiony przez marszałków województw rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – tzw. baza BDO.

Przypominamy zatem, że podmioty ustawowo zobligowane do uzyskania w tej bazie numeru rejestrowego (a są to wszyscy wytwórcy odpadów, którzy są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów lub posiadający jakiekolwiek zezwolenie na wytwarzanie odpadów) mają obowiązek uzyskać ten numer.

 

czytaj więcej ...

Obowiązek informacyjny RODO

24-05-2018

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych
w Ran-Dickmar Sp. z o.o.

Szanowni Klienci

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.

W związku z tym chcieliśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na jakich zasadach odbywa się po 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na ten temat.

czytaj więcej ...

Weekend majowy 2018

25-04-2018

 

 
Informujemy, że w dniach od 1 maja do 4 maja pracownicy firmy Ran-Dickmar przebywają na urlopie. Zapraszamy do kontaktu od 7 maja.

czytaj więcej ...

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

19-04-2018

Earth Day i wszelkie akcje ekologiczne prowadzone w jego ramach są zawsze i zdecydowanie popierane przez Ran-Dickmar. Program i tematykę Światowego Dnia Ziemi kształtują bieżące tematy i zagadnienia z zakresu ekologii i środowiska, a więc z tematami ściśle związanymi z naszą branżą, ale także z naszym życiem codziennym.

czytaj więcej ...

Wesołych Świąt Wielkanocnych

22-03-2018

czytaj więcej ...

Życzenia Świąteczne

15-12-2017

czytaj więcej ...

Weekend majowy

27-04-2017


 

Informujemy, że dzień 2 maja jest w naszej firmie dniem wolnym. Zapraszamy więc do kontaktu od 4 maja.

Wszystkim serdecznie życzymy miłego weekendu majowego.

czytaj więcej ...

Życzenia Wielkanocne

12-04-2017

Serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej
pomyślności i radości w życiu składa Zarząd oraz Pracownicy Ran-Dickmar Sp. z o.o.
 

 

czytaj więcej ...

Procedura rejestracji w celu obsługi systemu SENT

04-04-2017

W związku z licznymi pytaniami naszych klientów dotyczących sposobu rejestracji na platformie PUESC w celu obsługi systemu SENT, zamieszczamy krótką instrukcję:

 

 

czytaj więcej ...

Nowe obowiązki prawne w zakresie odbioru i transportu olejów odpadowych

09-03-2017

Szanowni Państwo
     W nawiązaniu do prowadzonej współpracy, w zakresie odbioru od Państwa z przeznaczeniem do recyklingu olejów odpadowych (tzw. przepracowanych) czujemy się w obowiązku poinformować Państwa o bardzo ważnych zmianach prawnych, które w istotny sposób wpłyną na dotychczasowy obrót tego rodzaju odpadów.
 
     Na początku tego roku do Sejmu RP trafił projekt ustawy mającej na celu walkę z jednym z największych problemów gospodarczych Polski w ostatnich latach, tj. z szarą strefą i wyłudzeniami podatkowymi. Ustawa określana jako „Pakiet Przewozowy” lub ustawa „SENT” (Druk Sejmowy nr 1244) uszczelnić ma przemieszczenia drogowe towarów wrażliwych najczęściej wykorzystywanych do wyłudzania VAT i akcyzy. Ustawa zacznie obowiązywać już za kilka tygodni, tj. najprawdopodobniej od 1 kwietnia br.. W ustawie tej, jako tzw. towary wrażliwe podlegające monitoringowi zakwalifikowano także wszystkie rodzaje olejów odpadowych, które według tzw. nomenklatury scalonej zaliczane są do grupy CN 2710.
 

czytaj więcej ...

Życzenia Bożonarodzeniowe

20-12-2016

 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć Państwu,

aby ten wspaniały czas upływał w ciepłej, rodzinnej atmosferze i przyniósł

wiele radości, nadziei i optymizmu.

Zarząd i Pracownicy Ran-Dickmar Sp. z o.o.

 

Zmiana decyzji

11-07-2016

Dniem 10 czerwca 2016 roku uległa zmianie decyzja KŚ.V.6233.5.2013 w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Decyzja ŚR-II.6233.7.2016 umieszczona jest w zakładce "Zezwolenia" na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nią.

 
 
 

czytaj więcej ...

Odpadowe Vadamecum

19-04-2016

Kluczowe pojęcia z ustawy o odpadach:

Odpady - każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy,

Posiadacz odpadów - każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inną osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), 

z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 2 pkt  13  u. o.).

 

czytaj więcej ...

Wzory dokumentów

17-03-2016

Zgodnie z rozporządeniem Ministra Środowiska, obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, załączamy gotowe do pobrania wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

czytaj więcej ...