Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

Odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej ilości odpadów wytwarzanych w Polsce. Są to produkty uboczne z procesów wydobycia i przetwórstwa przemysłowego.

Nasza firma posiada niezbędne decyzje i zezwolenia na odbiór, transport, magazynowanie i zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Zajmujemy się gospodarką odpadami przemysłowymi i ropopochodnymi tj. lekkimi i ciężkimi olejami opałowymi. Posiadamy specjalistyczne zaplecze techniczne do zbiórki i transportu odpadów.

Gwarantujemy zasady współpracy zgodne z wszelkimi wymogami Ustawy o odpadach. Przekazane nam odpady przemysłowe zagospodarowane są w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. 

odpady przemysłowe