Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

Odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej ilości odpadów wytwarzanych w Polsce. Są to produkty uboczne z procesów wydobycia i przetwórstwa przemysłowego.

Nasza firma posiada niezbędne pozwolenia na odbiór, transport, magazynowanie i zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Zajmujemy się gospodarką odpadami przemysłowymi i ropopochodnymi tj. lekkimi i ciężkimi olejami opałowymi, w tym mazutem. Posiadamy specjalistyczne zaplecze techniczne do zbiórki i transportu odpadów.

Dla naszych Klientów zapewniamy odpowiednio oznakowane kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów.

Gwarantujemy zasady współpracy zgodne z wszelkimi wymogami Ustawy o odpadach z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 992).

Odbiór odpadów (w tym m.in. mazutu) realizujemy z najwyższą starannością. Przekazane nam odpady przemysłowe zagospodarowane są w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Nasze bazy w Warszawie i Tarnobrzegu obsługują Klientów z całego kraju.

Zlecenie odbioru można zgłaszać telefonicznie bądź przez formularz kontaktowy.