Zezwolenia odpadowe

Spółka Ran-Dickmar dysponuje niezbędnymi zezwoleniami na zbieranie oraz transport odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych. W związku z tym prowadzony przez firmę odbiór odpadów prowadzony jest w sposób bezpieczny i profesjonalny oraz przebiega z zachowaniem najwyższych standardów i norm.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów - Decyzja nr GKŚ-V.6233.3.2020 wydana przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg w dniu 27.07.2020 r.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - Decyzja nr 243.OŚ.2015 wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 13.03.2015 r.

Ran-Dickmar posiada również wpis do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - Nr rejestrowy E0003735Z.

 

Certyfikaty

Najważniejszym celem dla Ran-Dickmar Sp. z o.o. jest rozwój firmy poprzez działania ukierunkowane na zapewnienie stałej poprawy jakości wykonywanych przez nas usług oraz dbałość o środowisko naturalne i spełnienie wymagań BHP. Chcemy dążyć do tego, aby nasza firma postrzegana była na rynku jako partner godny najwyższego zaufania. Dlatego też, wdrożyliśmy odpowiednie systemy zarządzania: