Transport i odbiór odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Świadczymy usługi transportu odpadów niebezpiecznych ADR oraz innych niż niebezpieczne, specjalnie do tego przystosowanymi pojazdami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zbierania i przewozu odpadów przemysłowych.

Transport odpadów realizujemy specjalistycznym, przystosowanym do tego taborem, w którego skład wchodzą:

  • ciągniki siodłowe,
  • naczepy z ruchomą podłogą - dedykowane do transportu towarów sypkich, luzem np. biomasa, trociny, paliwa alternatywne oraz ładunki paletyzowane, 
  • cysterny kwasoodporne - przystosowane do transportu różnego rodzaju substancji ciekłych m.in. odpadów i substancji ropopochodnych,
  • samochody ciężarowe skrzyniowe z windą - przeznaczone do transportu towarów w opakowaniach np. na paletach,
  • cysterny asenizacyjne - służące do załadunku i transportu materiałów ciekłych, w tym niebezpiecznych np. olejów odpadowych.


Nasze zaplecze to także odpowiednio przystosowane hale, magazyny i zbiorniki, które pozwalają na właściwe przyjęcie, magazynowanie i późniejsze przekazanie do zagospodarowania odpadów.

Pracownicy Ran-Dickmar są odpowiednio przeszkoleni i posiadają duże doświadczenie w zakresie załadunku, zabezpieczenia i transportu towarów, dzięki czemu nasze usługi wykonujemy w sposób profesjonalny i bezpieczny.

transport odpadów