Czyszczenie i mycie zbiorników magazynowych

W ramach naszej działalności świadczymy kompleksowe usługi w zakresie czyszczenia i mycia wszelkiego typu zbiorników magazynowych 

wraz z odpompowaniem i zagospodarowaniem zgromadzonych tam tzw. substancji resztkowych. 

W szczególności specjalizujemy się w czyszczeniu zbiorników po:

 • produktach naftowych,

 • lekkich olejach opałowych,

 • ciężkich olejach opałowych - w tym po mazucie,

 • odpadach z bioreaktorów, WKF i osadników,

 • innych substancjach magazynowych.

W zakres naszej usługi wchodzi:

 • wizja lokalna w terenie;

 • oszacowanie ilości odpadów, ich rodzaju oraz specyfiki zbiornika;

 • pobranie próbek, analiza jakości oraz zawartości zanieczyszczeń;

 • podstawienie specjalistycznych samochodów ciśnieniowych;

 • odpompowanie zgromadzonych  w zbiorniku odpadów;

 • zagospodarowanie powstałego odpadu z podziałem na frakcję zdatną do recyklingu oraz pozostałe odpady, które zostają przekazane do unieszkodliwienia;

Substancje resztkowe zawarte w zbiornikach oraz powstające podczas mycia zbiorników odpady jesteśmy w stanie we własnym zakresie zagospodarować, ponieważ posiadamy do tego odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie odbioru odpadów niebezpiecznych. Nasze usługi wykonujemy w sposób profesjonalny i rzetelny, z pełną dbałością o środowisko naturalne. Dokładamy największych strań aby jak największa część odpadu trafiła do recyklingu.

Mycie zbiorników odbywa się metodą hydrodynamiczną, która charakteryzuje się dużą skutecznością i przede wszystkim jest bezpieczna dla środowiska. Mycie hydrodynamiczne, zwane także wysokociśnieniowym polega na skierowaniu strumienia wody pod ciśnieniem sięgającym do 500 barów na czyszczoną powierzchnię, wykorzystując urządzenie wysokociśnieniowe z zastosowaniem odpowiednio dobranej dyszy.

Mycie hydrodynamiczne można wykonywać ciepłą lub zimną wodą, a nawet parą – w zależności od potrzeby. Metoda ta posiada wiele specjalistycznych zastosowań – w tym także czyszczenie separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych, mycie powierzchni betonowych, pobocznic, czyszczenie instalacji przemysłowych, a przy użyciu specjalnej głowicy także rur doprowadzających (przepustów). Odznacza się ona wysoką skutecznością i wydajnością, umożliwiając pozbycie się różnego typu zabrudzeń.

Do mycia wysokociśnieniowego oprócz myjek wykorzystujemy w zależności od potrzeby również sprzęt transportowy wyposażony w wysokociśnieniowe pompy oraz środki chemiczne odpowiednie dla różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Nasze bazy w Warszawie i Tarnobrzegu realizują czyszczenie zbiorników, separatorów, instalacji i różnych powierzchni przemysłowych na terenie całego kraju.

Zlecenie realizacji usługi można zgłaszać telefonicznie bądź przez formularz kontaktowy.

Czyszczenie biogazowni