Odbiór i skup olejów odpadowych

Oleje odpadowe, przepracowane to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz zanieczyszczone oleje maszynowe, turbinowe, hydrauliczne, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Oprócz wyżej wymienionych rodzajów zużytych olejów możemy znaleźć także odpady zanieczyszczone olejami. Mogą to być zaolejone szlamy z separatorów olejowych; szlamy z obróbki metali zawierające oleje, czy też zaolejone zużyte czyściwo i opakowania po olejach.

Odbieramy do utylizacji wszystkie rodzaje olejów i odpadów ropopochodnych. Odebrane odpady są klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923).

Skup oleju przepracowanego następuje po uprzednim, telefonicznym zgłoszeniu odbioru i ustaleniu dogodnego dla Państwa terminu.obowiązującym katalogiem odpadów.

Odbiór olejów przepracowanych odbywa się przy pomocy specjalistycznych samochodów asenizacyjnych przystosowanych do ekologicnego i bezpiecznego przemieszczania ładunków. 

Przeszkoleni i doświadczeni Pracownicy wystawiają wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na prowadzenie prawidłowej ewidencji gospodarki odpadami.

Ponato, nasza firma jest czynnym użytkownikiem systemu celno-skarbowego PUESC w zakresie dokonywania wszelkich niezbędnych zgłoszeń i ich aktualizacji, stosownie do wymogów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. - o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r.  nr 708 z późn. zm.).

Realizujemy zlecenia z całego kraju przy możliwie jak najkrótszym okresie oczekiwania.

Zlecenie odbioru można zgłaszać telefonicznie bądź przez formularz kontaktowy.