Polityka jakości, środowiska i BHP  

Priorytetowym celem firmy Ran-Dickmar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych usług polegających na czyszczeniu zbiorników i instalacji przemysłowych. Problematyka ochrony środowiska, BHP oraz jakości naszych prac odgrywa istotną rolę w świadomości kierownictwa firmy, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez firmę i leży w kompetencjach osób w niej zatrudnionych.
 
Nasze cele realizujemy poprzez:
  • budowanie wzajemnego zaufania i trwałych relacji w kontaktach z klientem,
  • rzetelna i terminowa realizacja usług,
  • systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług,
  • staranny dobór oraz nadzorowanie dostawców i partnerów,
  • doskonalenie metod pracy z uwzględnieniem optymalnych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych,
  • stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników firmy.
 
Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość najwyższego kierownictwa oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych klientów. Wynika ona z zaspokojenia ich potrzeb oraz skuteczne zarządzanie procesami w sposób umożliwiający ciągłe zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko, poprawy stanu BHP zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia w każdym aspekcie funkcjonowania firmy, a także wymagań norm PN–EN ISO 9001:2015-10, PN–EN ISO 14001:2015-09, PN-N-18001:2004 oraz wymagań prawnych.
 
Polityka jakości, środowiska i BHP jest:
  • dostępna i utrzymywana jako udokumentowana informacja,
  • zakomunikowana, zrozumiana i stosowana w organizacji,
  • dostępna dla stron zainteresowanych, jeśli jest to właściwe.
 
Tak opisaną i wdrożoną Politykę jakości, środowiskowa i BHP najwyższe kierownictwo wraz z pracownikami będzie promować i stosować z należytą starannością oraz będzie dbać o jej aktualność. 
 
 
09.10.2017 r.
 
Prezes Zarządu
Ryszard Kozub