Baza BDO

Baza BDO

18.06.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 24.02.2018 r. został uruchomiony przez marszałków województw rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – tzw. baza BDO.

Przypominamy zatem, że podmioty ustawowo zobligowane do uzyskania w tej bazie numeru rejestrowego (a są to wszyscy wytwórcy odpadów, którzy są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów lub posiadający jakiekolwiek zezwolenie na wytwarzanie odpadów) mają obowiązek uzyskać ten numer.

Prosimy więc uprzejmie naszych kontrahentów, aby sprawdzić poprawność uzyskanego wpisu w bazie oraz każdorazowo wpisać własny numer rejestrowy do KPO, a w przypadku gdy KPO wystawiają pracownicy naszej firmy, każdorazowo podać im ten numer, tak by karta przekazania odpadu była wystawiona prawidłowo.

Dodatkowo, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo omyłek pisarskich oraz skrócić czas wypełniania dokumentów sugerujemy, by wyposażyć odpowiedzialnego pracownika w Państwa firmie w gotową pieczątkę firmową z naniesionym numerem rejestrowym – co bardzo ułatwi wypełniania KPO.

Więcej informacji o bazie BDO oraz nadanych numerach rejestrowych można znaleźć pod poniższym adresem:

https://www.bdo.mos.gov.pl