Odbiór odpadów Warszawa i Tarnobrzeg - Zezwolenia

Spółka Ran-Dickmar dysponuje niezbędnymi zezwoleniami na zbieranie oraz transport odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych. W związku z tym prowadzony przez firmę odbiór odpadów prowadzony jest w sposób bezpieczny i profesjonalny oraz przebiega z zachowaniem najwyższych standardów i norm.

Specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowani kierowcy oraz wieloletnie doświadczenie w przewozie materiałów niebezpiecznych i zagospodarowaniu odpadów to niezaprzeczalne atuty firmy Ran-Dickmar.

Poniżej przedstawiamy stosowne zezwolenia:

Warszawa

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów

Decyzja 243.OS.2015 z 13.03.2015

Załącznik Nr 1 do Decyzji 243.OS.2015 z 13.03.2015

Tarnobrzeg

Zmiana decyzji  KŚ.V.6233.5.2013 w zakresie zbierania i transportu odpadów

Decyzja ŚR-II.6233.7.2016

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

Decyzja KŚ.V.6233.5.2013 z 17.04.2013

Załącznik Nr 1 do Decyzji KŚ.V.6233.5.2013 z 17.04.2013

Załącznik Nr 2 do Decyzji KŚ.V.6233.5.2013 z 17.04.2013

Załącznik Nr 3 do Decyzji KŚ.V.6233.5.2013 z 17.04.2013

Ran-Dickmar posiada również wpis do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Nr rejestrowy E0003735Z