Serwis, przegląd i czyszczenie separatorów

Zakres tej usługi obejmuje:Kolejną usługą świadczoną przez naszą firmę jest wykonywanie kompleksowego serwisu technicznego separatorów substancji ropopochodnych.

  • Serwis separatorów wszystkich typów oraz eksploatacyjne przeglądy separatorów substancji ropopochodnych.

  • Przegląd separatorów realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza technicznego, dysponując stosownymi uprawnieniami, a także wiedzą i doświadczeniem.

Usługa czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych jest wykonywana metodą mycia hydrodynamicznego - mycia ciśnieniowego.

Serwis oraz odbiór odpadów niebezpiecznych powstających podczas usługi czyszczenia separatorów wykonujemy specjalistycznymi pojazdami ciśnieniowymi i cysternami asenizacyjnymi, przystosowanymi do ekologicznego i bezpiecznego przemieszczania ładunków, określonych przepisami ADR jako materiały niebezpieczne.

Zlecenie realizacji usługi można zgłaszać telefonicznie bądź przez formularz kontaktowy.

 

Czyszczenie separatorów

Samochody specjalistyczne - WUKO