Serwis, przegląd i czyszczenie separatorów

Wykonujemy okresowy serwis techniczny separatorów oraz eksploatacyjne przeglądy separatorów substancji ropopochodnych. Przegląd separatorów realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza technicznego, dysponując stosownymi uprawnieniami, a także wiedzą i doświadczeniem.

Usługa czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych jest wykonywana metodą mycia hydrodynamicznego - wysokociśnieniowego. 

Czyszczenie separatorów oraz odbiór odpadów niebezpiecznych powstających podczas usługi czyszczenia realizujemy z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza technicznego tj.: specjalistycznymi pojazdami ciśnieniowym WUKO z systemem recyklingu oraz cysternami asenizacyjnymi, przystosowanymi do ekologicznego i bezpiecznego przemieszczania ładunków, określonych przepisami ADR jako materiały niebezpieczne.

 

czyszczenie separatorów