Zgłoś odbiór oleju odpadowego

Zgłoś odbiór oleju odpadowego

15.11.2021

Olej odpadowy znany również jako olej przepracowany lub zużyty, jest to każdego rodzaju olej mineralny lub syntetyczny, który nie nadaję się dalszego użytkowania. Możemy rozróżnić:

  • olej silnikowy
  • olej hydrauliczny
  • olej smarowy
  • olej przekładniowy
  • olej turbinowy
  • olej transformatorowy

Zbieranie, magazynowanie oraz postępowanie z olejami przepracowanymi powinno być zgodnie z wymogami prawnymi, ponieważ jest to odpad niebezpieczny. Nieodpowiednie gospodarowanie olejami odpadowymi stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ran-Dickmar posiada niezbędne pozwolenia, decyzje, zaplecze techniczne, transport oraz doświadczenie we właściwym postępowaniem z olejami odpadowymi jak i innymi odpadami przemysłowymi.

Zgłoś do nas odbiór olejów przepracowanych. Obsługujemy klientów w lokalizacjach - Warszawa i okolice, Tarnobrzeg i okolice. Odbieramy również odpady przemysłowe z innych rejonów Polski.

Wypełnij Formularz kontaktowy i zgłoś skup olejów przepracowanych.