Ewidencja odpadów w rejestrze BDO

Ewidencja odpadów w rejestrze BDO

19.01.2021

Od 1 stycznia 2021 r. ewidencję odpadów należy prowadzić jedynie za pośrednictwem rejestru BDO. Szczegółowe informacje dotyczące rejestru w systemie BDO znajdują się w art. 49-65 ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701), natomiast informacje o prowadzeniu ewidencji znajdują się w art. 66-72 ww. ustawy.

Pobierz instrukcję zakładania KPO w rejestrze BDO dla naszych klientów.

REJESTRACJA W BDO

Aby móc prowadzić ewidencję odpadów należy uzyskać wpis do rejestru BDO. Złożenie wniosku i wpis dokonuje się on-line na stronie rejestru BDO za pośrednictwem strony login.gov.pl. Do rejestracji niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Wyjątkiem rejestracji on-line jest przedsiębiorca zagraniczny, jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowa instrukcja logowania

DOKUMENTY W EWIDENCJI ODPADÓW

1. Karta przekazania odpadów - KPO
Dokument sporządzany w rejestrze BDO przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpady do innego posiadacza. W procesie przekazania odpadów występują trzy role:

 • przekazujący - wystawia planowaną KPO, zatwierdza KPO, może wygenerować potwierdzenie, wycofuje KPO, koryguje kod lub masę w odrzuconej KPO,
 • transportujący - może wygenerować potwierdzenie, z możliwością zmiany daty i godziny transportu oraz numeru rejestracyjnego, a także potwierdza wykonany transport,
 • przejmujący - przejmuje lub odrzuca KPO z podaniem powodu (np. niezgodna masa lub kod odpadu).

2. Karta ewidencji odpadów - KEO
KEO prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz miejsca prowadzenia działalności. Sporządzana przez podmiot, który wytwarza i gospodaruje odpadami.

PROCEDURA WYSTAWIANIA KPO

1. Zaplanowanie KPO - PRZEKAZUJĄCY:

 • KPO można zaplanować na 30 dni do przodu,
 • nie ma możliwości wyboru wstecznej daty,
 • można edytować lub stale usunąć KPO.

2. Zatwierdzenie planowanej KPO – PRZEKAZUJĄCY:
Można edytować:

 • godzinę rozpoczęcia transportu (w ramach bieżącego dnia),
 • datę (tylko o 1 dzień do przodu),
 • numer rejestracyjny.

3. Wygenerowanie potwierdzenia KPO - PRZEKAZUJĄCY/TRANSPORTUJĄCY:

 • przez przekazującego – brak możliwości edycji godziny rozpoczęcia transportu lub numeru rejestracyjnego,
 • przez transportującego – możliwość edycji godziny rozpoczęcia transportu lub numeru rejestracyjnego (ZALECANE).

4. Zrealizowanie przejęcia KPO – PRZEJMUJĄCY:

 • przejęcie odpadów może nastąpić nie wcześniej niż zaplanowany transport,
 • korekta masy odpadu (z obowiązkowym podaniem powodu).

5. Potwierdzenie transportu – TRANSPORTUJĄCY:

 • kierowca pojazdu w trakcie transportu powinien posiadać wygenerowane potwierdzenie w wersji papierowej lub elektronicznej,
 • zakończenie transportu może nastąpić nie wcześniej niż przejęcie odpadów.

Szczegółowe informacje o KPO

DODATKOWE OPCJE KPO


1. Wycofanie KPO – PRZEKAZUJĄCY:

 • możliwość wycofania zatwierdzonej KPO (także z wygenerowanym potwierdzeniem) przed przejęciem odpadu przez przejmującego,
 • należy podać powód wycofania KPO.

2. Odrzucenie KPO – PRZEJMUJĄCY:

 • w przypadku wystąpienia niezgodności przy przejęciu odpadów, przejmujący może odrzucić KPO wraz z obowiązkowym podaniem powodu,
 • odrzucona KPO może zostać skorygowana przez przekazującego tylko w zakresie kodu i masy odpadów,
 • skorygowana KPO ponownie pojawia się w zakładce „Potwierdzenie wygenerowane”,
 • po skorygowaniu przejmujący może potwierdzić przejęcie odpadów lub ponownie odrzucić KPO.


PROCEDURA WYSTAWIANIA KEO

KEO muszą być uzupełniane na bieżąco przez przedmiot, który wytwarza i gospodaruje odpadami:
1. należy sporządzić KEO dla każdego kodu odpadu, w danym roku kalendarzowym w zakresie jednego miejsca prowadzenia działalności,
2. przy sporządzeniu KEO należy podać stan magazynowy na dzień 1 stycznia (można go edytować),
3. KEO może zostać usunięta, jeżeli nie ma na niej wpisów.
4. W zakresie KEO dla danego kodu, można dokonać wpisów w podziale na:

 • wytworzenie odpadów – w instalacji, poza instalacją, w ramach świadczenia usług,
 • wydobycie odpadów ze składowiska,
 • przyjęcie – w instalacji, poza instalacją,
 • przetwarzane - we własnym zakresie przez posiadacza odpadów,
 • przekazanie – na podstawie KPO, wywóz poza RP, przekazanie osobom fizycznym, przekazanie posiadaczom zwolnionym z ewidencji.

Szczegółowe informacje o KEO

 

W razie problemów lub pytań w związku z obsługą rejestru BDO zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy zawsze wspierają i pomagają klientom w prawidłowej ewidencji odpadów.