Etykiety do odpadów niebezpiecznych

Etykiety do odpadów niebezpiecznych

04.01.2021

Szanowni Klienci,

Od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu (Dz.U. 2020 poz. 1742), istnieje obowiązek etykietowania odpadów niebezpiecznych, których wielkość przekracza pojemność 5 litrów.

Obowiązek oznakowania odpadów etykietą spoczywa na WYTWÓRCY ODPADU.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje: