Apel do klientów w związku z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem

Apel do klientów w związku z chorobą COVID-19 wywołaną koronawirusem

31.03.2020

W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19 oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych, zwracamy się do naszych wykonawców, dostawców i klientów:

wykonujących usługi lub dostawy na terenie Ran-Dickmar lub dla których Ran-Dickmar wykonuje usługi na ich terenie, o niezwłoczne powiadamianie Spółki o stwierdzonych podejrzeniach zarażenia koronawirusem wśród pracowników.

Jeżeli zagrożenie, o którym mowa utrudnia realizację zamówień – prosimy o bieżące informowanie Spółki.

Informację należy niezwłocznie przekazać:

na adres ran-dickmar@ran-dickmar.com.pl oraz na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie Ran-Dickmar Sp. z o.o.

Jednocześnie apelujemy o ograniczenie do minimum fizycznych kontaktów z pracownikami Ran-Dickmar Sp. z o.o. - zalecany sposób porozumiewania się - elektroniczny i telefoniczny.