Transport i odbiór odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Odbieramy do odzysku i utylizacji większość rodzajów odpadów przemysłowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie zbierania i wywozu odpadów niebezpiecznych oraz innych, niż niebezpieczne.

Decyzja, którą posiadamy, daje nam możliwość odbioru ok. 920 rodzajów odpadów.

Transport odpadów realizujemy specjalistycznym, przystosowanym do tego taborem. W jego skład wchodzą autocysterny, samochody ciężarowe skrzyniowe oraz samochody asenizacyjne.

Nasze zaplecze to także odpowiednio przystosowane hale, magazyny i zbiorniki, które pozwalają na odpowiednie przyjęcie, magazynowanie i późniejsze zagospodarowanie odpadów.

Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni w zakresie załadunku i zabezpieczenia odbieranych odpadów.

Odbiór i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie obejmuje:

  • Oleje przepracowane (wszystkie grupy),

  • Czyściwo, sorbenty, materiały filtracyjne, filtry itp.,

  • Odpady z serwisu i demontażu samochodów,

  • Odpady farb i lakierów oraz rozpuszczalniki,

  • Zużyte opony,

  • Akumulatory, złom stalowy i kolorowy,

  • Tworzywa sztuczne,

  • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

  • i inne odpady przemysłowe

Zapraszamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług – transport i odbiór odpadów realizujemy sprawnie i profesjonalnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nasze bazy w Warszawie i Tarnobrzegu obsługują Klientów w całej Polsce.