Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

Odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej ilości odpadów wytwarzanych w Polsce. Są to produkty uboczne z procesów wydobycia i przetwórstwa przemysłowego.

Nasza firma posiada niezbędne pozwolenia na odbiór, transport, magazynowanie i zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Zajmujemy się gospodarką odpadami przemysłowymi i ropopochodnymi tj. lekkimi i ciężkimi olejami opałowymi, w tym mazutem. Posiadamy specjalistyczne zaplecze techniczne do zbiórki i transportu odpadów w postaci:

 • magazyny,

 • zbiorniki na oleje i odpady ciekłe o pojemności od 20 000 do 100 000 litrów,

 • samochody-autocysterny asenizacyjne,

 • cysterny,

 • samochody-kontenery,

 • agregaty pompowe,

 • prasy belujące,

 • kontenery na odpady,

 • zbiorniki o pojemności 200 l, 300 l, 500 l i 1000 l, (plastikowe, metalowe itp.),

 • instalację - rurociągi, systemy pomp, stanowiska zlewcze w budynku magazynu,

 • stanowiska załadunku i rozładunku cystern.

Dla naszych Klientów zapewniamy odpowiednio  oznakowane kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów.

Gwarantujemy zasady współpracy zgodne z wszelkimi wymogami Ustawy o odpadach z  dnia 12 grudnia 2012 roku.

Odbiór odpadów (w tym m.in. mazutu) realizujemy z najwyższą starannością. Przekazane nam odpady przemysłowe zagospodarowane są w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Nasze bazy w Warszawie i Tarnobrzegu obsługują Klientów z całego kraju.