Odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

Odpady przemysłowe stanowią ponad 90 % całkowitej ilości odpadów wytwarzanych w Polsce. Są to produkty uboczne z procesów wydobycia i przetwórstwa przemysłowego.

Nasza firma posiada niezbędne pozwolenia na odbiór, transport, magazynowanie i zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Zajmujemy się gospodarką odpadami przemysłowymi i ropopochodnymi tj. lekkimi i ciężkimi olejami opałowymi, w tym mazutem. Posiadamy specjalistyczne zaplecze techniczne do zbiórki i transportu odpadów w postaci:

 • Magazyny;

 • Zbiorniki na oleje i odpady ciekłe o pojemności od 20 000 do 100 000 litrów;

 • Samochody-autocysterny asenizacyjne;

 • Cysterny;

 • Samochody-kontenery;

 • Agregaty pompowe;

 • Prasy belujące;

 • Kontenery na odpady;

 • Zbiorniki o pojemności 200 l, 300 l, 500 l i 1000 l, (plastikowe, metalowe itp.);

 • Instalację - rurociągi, systemy pomp, stanowiska zlewcze w budynku magazynu;

 • Stanowiska załadunku i rozładunku cystern;

Dla naszych Klientów zapewniamy odpowiednio  oznakowane kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów.

Gwarantujemy zasady współpracy zgodne z wszelkimi wymogami Ustawy o odpadach z  dnia 12 grudnia 2012 roku.

Odbiór odpadów (w tym m.in. mazutu) realizujemy z najwyższą starannością. Przekazane nam odpady przemysłowe zagospodarowane są w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Nasze bazy w Warszawie i Tarnobrzegu obsługują Klientów z całego kraju.