Usługi doradczo-ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień z danymi o odpadach to ustawowy obowiązek dla podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska. Dodatkowo obowiązkiem jest prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania odpadu.

Dla wszystkich, których ten przepis dotyczy nasza firma ma propozycję fachowej pomocy i doradztwa w zakresie obowiązującego prawa dotyczącego gospodarki odpadami.

Na Państwa życzenie możemy przygotować dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia, sporządzić wniosek lub program gospodarki odpadami.

Istnieje możliwość nawiązania stałej, kompleksowej współpracy w zakresie prowadzenia bieżącej ewidencji wytwarzanych odpadów lub wykonania sprawozdania, czy ewidencji w oparciu o jednorazowe zlecenie.

Dodatkowo w związku z nową ustawą "SENT" nasi Pracownicy zostali przeszkoleni w obsłudze platformy PUESC oraz BDO w celu kompleksowej pomocy naszym klientom.

W przypadku jakichkolwiek problemów z obsługą platformy, serdecznie zapraszamy naszych klientów do kontaktu.