Zmiana decyzji

11-07-2016

Dniem 10 czerwca 2016 roku uległa zmianie decyzja KŚ.V.6233.5.2013 w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Decyzja ŚR-II.6233.7.2016 umieszczona jest w zakładce "Zezwolenia" na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nią.