Odbiory filtrów olejowych i paliwowych – 16 01 07*

21-08-2019

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w związku z wybuchem pożaru u naszego kooperanta, zniszczeniu uległa jedyna w Polsce, profesjonalna instalacja do recyklingu odpadów filtrów olejowych i paliwowych.

W związku z powyższym, zostaliśmy zmuszeni do przekierowania zagospodarowania powyższych odpadów na inne, alternatywne instalacje. Obecnie dostępne na rynku instalacje, w których wzmiankowane odpady mogą być unieszkodliwione pracują tylko i wyłącznie w technologii termicznego spalania, co ma zasadniczy wpływ na jednostkowe koszty odbioru unieszkodliwianych odpadów.

Dlatego też, odbiory odpadów filtrów olejowych i paliwowych (kod 16 01 07*) na dotychczasowych warunkach są niemożliwe i zostały wstrzymane.

W związku z zaistniałą na rynku sytuacją, bardzo prosimy wszystkich Klientów o pilny kontakt, celem potwierdzenia nowych, bieżących warunków handlowych, związanych z odbiorem odpadów o kodzie: 16 01 07* – filtry olejowe.

 

Zarząd Ran-Dickmar Sp. z o.o.