Odbiór i skup olejów przepracowanych

Oleje przepracowane, odpadowe lub zużyte to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe, przekładniowe oraz zanieczyszczone oleje maszynowe, turbinowe, hydrauliczne, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Oprócz wyżej wymienionych rodzajów zużytych olejów możemy znaleźć także odpady zanieczyszczone olejami. Mogą to być zaolejone szlamy z separatorów olejowych; szlamy z obróbki metali zawierające oleje, czy też zaolejone zużyte czyściwo i opakowania po olejach.

Odbieramy do utylizacji wszystkie rodzaje olejów i odpadów ropopochodnych. Odebrane odpady są klasyfikowane zgodnie  z obowiązującym katalogiem odpadów.

Skup oleju przepracowanego następuje po uprzednim, telefonicznym zgłoszeniu odbioru i ustaleniu dogodnego dla Państwa terminu.

Odbiór olejów przepracowanych odbywa się przy pomocy samochodów asenizacyjnych wyposażonych w pompy ssące pozwalające na szybkie, bezproblemowe pozbycie się odpadu.

Przeszkoleni i doświadczeni Pracownicy wystawiają wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na prowadzenie prawidłowej ewidencji gospodarki odpadami.

Dwie bazy usytuowane w Warszawie i w Tarnobrzegu pozwalają na objęcie zasięgiem całego kraju przy możliwie najkrótszym okresie oczekiwania.