Pomoc w profesjonalnej gospodarce odpadami przemysłowymi

Oferta naszej firmy to pomoc w profesjonalnej gospodarce odpadami przemysłowymi.

Pod pojęciem gospodarki odpadami rozumiemy działanie polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów powstających w wyniku działalności człowieka. Hierarchia postępowania z odpadami jest następująca:

  • Zapobieganie powstawaniu odpadów; staranne ograniczenia ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko

  • Zapewnienie odzysku zgodnego z zasadami ochrony środowiska

  • Zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi.

Nasze wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz odpowiednio przystosowane zaplecze techniczne pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie.