Życzenia Świąteczne

15-12-2017

czytaj więcej ...

Weekend majowy

27-04-2017


 

Informujemy, że dzień 2 maja jest w naszej firmie dniem wolnym. Zapraszamy więc do kontaktu od 4 maja.

Wszystkim serdecznie życzymy miłego weekendu majowego.

czytaj więcej ...

Życzenia Wielkanocne

12-04-2017

Serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej
pomyślności i radości w życiu składa Zarząd oraz Pracownicy Ran-Dickmar Sp. z o.o.
 

 

czytaj więcej ...

Procedura rejestracji w celu obsługi systemu SENT

04-04-2017

W związku z licznymi pytaniami naszych klientów dotyczących sposobu rejestracji na platformie PUESC w celu obsługi systemu SENT, zamieszczamy krótką instrukcję:

 

 

czytaj więcej ...

Nowe obowiązki prawne w zakresie odbioru i transportu olejów odpadowych

09-03-2017

Szanowni Państwo
     W nawiązaniu do prowadzonej współpracy, w zakresie odbioru od Państwa z przeznaczeniem do recyklingu olejów odpadowych (tzw. przepracowanych) czujemy się w obowiązku poinformować Państwa o bardzo ważnych zmianach prawnych, które w istotny sposób wpłyną na dotychczasowy obrót tego rodzaju odpadów.
 
     Na początku tego roku do Sejmu RP trafił projekt ustawy mającej na celu walkę z jednym z największych problemów gospodarczych Polski w ostatnich latach, tj. z szarą strefą i wyłudzeniami podatkowymi. Ustawa określana jako „Pakiet Przewozowy” lub ustawa „SENT” (Druk Sejmowy nr 1244) uszczelnić ma przemieszczenia drogowe towarów wrażliwych najczęściej wykorzystywanych do wyłudzania VAT i akcyzy. Ustawa zacznie obowiązywać już za kilka tygodni, tj. najprawdopodobniej od 1 kwietnia br.. W ustawie tej, jako tzw. towary wrażliwe podlegające monitoringowi zakwalifikowano także wszystkie rodzaje olejów odpadowych, które według tzw. nomenklatury scalonej zaliczane są do grupy CN 2710.
 

czytaj więcej ...

Życzenia Bożonarodzeniowe

20-12-2016

 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy życzyć Państwu,

aby ten wspaniały czas upływał w ciepłej, rodzinnej atmosferze i przyniósł

wiele radości, nadziei i optymizmu.

Zarząd i Pracownicy Ran-Dickmar Sp. z o.o.

 

Zmiana decyzji

11-07-2016

Dniem 10 czerwca 2016 roku uległa zmianie decyzja KŚ.V.6233.5.2013 w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Decyzja ŚR-II.6233.7.2016 umieszczona jest w zakładce "Zezwolenia" na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nią.

 
 
 

czytaj więcej ...

Odpadowe Vadamecum

19-04-2016

Kluczowe pojęcia z ustawy o odpadach:

Odpady - każda substancja lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy,

Posiadacz odpadów - każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inną osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), 

z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 2 pkt  13  u. o.).

 

czytaj więcej ...

Wzory dokumentów

17-03-2016

Zgodnie z rozporządeniem Ministra Środowiska, obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, załączamy gotowe do pobrania wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

czytaj więcej ...